Tagged: eBook & Video Khác Toggle Comment Threads | Phím tắt

 • Điện Hạ Thế 3:02 am on 3 Apr 2015 Liên kết tĩnh | Phản hồi
  Tags: eBook & Video Khác   

  Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ 

  Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ
  Trong dòng họ nấm có “đứa con hư” gọi là nấm cựa gà – Claviceps. Nó đã tàn hại biết bao người hàng mấy thế kỷ thời trung cổ.

  Nấm cựa gà Claviceps trên cây lúa mì
  (Ảnh:  wetterzentrale)

  Phụ nữ bị bệnh đẻ con, chết. Lúc đầu người t…

   
 • Điện Hạ Thế 3:05 am on 2 Apr 2015 Liên kết tĩnh | Phản hồi
  Tags: eBook & Video Khác   

  Bãi đá khổng lồ hay khu vườn đồ chơi của Chúa? 

  Bãi đá khổng lồ hay khu vườn đồ chơi của Chúa?
  Ở vùng cận Kaspir của Kazakhstan, trên hoang mạc rộng lớn thuộc khu vực heo hút của tỉnh Turysh, người ta mới phát hiện hàng nghìn hòn đá tròn như những hòn bi khổng lồ nằm rải rác trên một diện tích khá lớn, có niên đại khoảng 8-9 triệu năm. Không a…

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Phản hồi
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Hủy bỏ