Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 9,10,11 | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Chương IX.ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI LÀM VIỆC GẦN ĐƯỜNG DÂY MANG ĐIỆN Điều 94. Làm việc gần đường dây có điện áp từ 1000V trở lên 1. Nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị và sử dụng các trang bị an toàn bảo hộ lao động phù hợp. 2. Nhân viên…
— Read on http://www.dienhathe.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-dien-chuong-91011/