Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13 | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Chương XII. TRẠM THỬ NGHIỆM VÀ   PHÒNG THÍ NGHIỆM Điều 115. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất 1. Nơi có điện áp từ 1000V trở lên trong trạm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm phải được cách ly bằng rào chắn. 2. Khoảng cách từ phần dẫn điện…
— Read on http://www.dienhathe.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-dien-chuong-12-13/