PLC là gì? Nguyên lý hoạt động của PLC? | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

PLC – Progammable Logic Controller PLC là gì? Thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực hiện linh hoạt các giải pháp điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình. Người sử dụng có thể lập trình để thực hiện một loạt trình tự…
— Read on http://www.dienhathe.com/plc-la-gi-nguyen-ly-hoat-dong-cua-plc/