Hệ thống sấy công nghệ bơm nhiệt (Heatpump) | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Heatpump có nguyên lí hoạt động tương tự như máy lạnh nhưng với chu trình ngược lại. Hệ thống  sấy công nghệ bơm nhiệt (heatpump)  là một hệ thống truyền nhiệt từ khoang ngoài trời sang khoang trong nhà. Theo nguyên lý nén lạnh bằng…
— Read on http://www.dienhathe.com/he-thong-say-cong-nghe-bom-nhiet-heatpump/