Tính toán tụ bù trạm biến áp không tải | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Khi điện lực đo đếm điện năng phía trung thế, chúng ta phải gắn tụ bù nền cho trạm biến áp khi không tải Hôm nay có một người bạn gọi điện hỏi thăm rằng có một khách hàng có trạm biến áp 2000KVA, điện lực đặt thiết bị đo đếm phía trung áp…
— Read on http://www.dienhathe.com/tinh-toan-tu-bu-tram-bien-ap-khong-tai/