Hướng Dẫn Cài đặt biến tần LS IG5A | Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Cài đặt thời gian tăng tốc : Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống  => hiện ACC  => nhấn Enter  (nút tròn ở giữa) => Chỉnh  Lên / Xuống  thay đổi giá trị (Thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới ) => nhấn Enter  => Số chớp…
— Read on http://www.dienhathe.com/huong-dan-cai-dat-bien-tan-ls-ig5a/