Sao Hỏa từng có đại dương

Sao Hỏa từng có đại dương

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tìm thấy bằng chứng mới về đại dương thời cổ đại trên sao Hỏa, có kích thước ngang Bắc Băng Dương.

Ảnh mô phỏng sao Hỏa khoảng 4 tỷ năm trước. Đồ họa: NASA

Theo New York Times, kích thước của đại dương này tương đương Bắ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s