Thằn lằn đực giao phối với xác con cái

Thằn lằn đực giao phối với xác con cái

Đây là lần đầu tiên chuyện thằn lằn đen trắng phổ biến ở Nam Mỹ giao phối với xác chết của con cái được ghi nhận, hành vi thường chỉ gặp ở loài ếch.

Một con thằn lằn đen trắng đực đang giao phối với con cái đã chết ở Brazil. Ảnh: National Geograph…