Bên dưới bề mặt sao Hỏa có màu xanh xám

Bên dưới bề mặt sao Hỏa có màu xanh xám

Hình ảnh mới từ thiết bị thăm dò Curiosity cho thấy phần dưới bề mặt sao Hỏa có màu xanh xám thay vì đỏ.

Sao Hỏa vốn được coi là hành tinh có đỏ vì trên bề mặt có oxit sắt, nhưng vật chất mới thu thập bên dưới cho thấy màu xanh xám. Ảnh: NASA