Quá nhiều phân người trên ngọn núi cao nhất thế giới

Quá nhiều phân người trên ngọn núi cao nhất thế giới

Chất thải từ 700 người leo núi và hướng dẫn viên mỗi năm đang trở thành mối nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người.

Thu dọn rác thải trên đỉnh Everest. Ảnh: Guardian

“Rác thải của người leo núi để lại trên đỉnh núi cao nh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s