Quá nhiều phân người trên ngọn núi cao nhất thế giới

Quá nhiều phân người trên ngọn núi cao nhất thế giới

Chất thải từ 700 người leo núi và hướng dẫn viên mỗi năm đang trở thành mối nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người.

Thu dọn rác thải trên đỉnh Everest. Ảnh: Guardian

“Rác thải của người leo núi để lại trên đỉnh núi cao nh…