Singapore vẫn đắt đỏ nhất thế giới

Singapore vẫn đắt đỏ nhất thế giới

Đây là lần thứ 2 liên tiếp quốc đảo này đứng đầu danh sách của Economist Intelligence Unit (EIU).

Báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu 2015 (Worldwide Cost of Living) EIU vừa công bố cho thấy 5 thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới năm nay không đổi s…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s