Nghiên cứu thêm gói tín dụng cho lĩnh vực giao thông

Nghiên cứu thêm gói tín dụng cho lĩnh vực giao thông

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải và các bên liên quan nghiên cứu đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Thông tin trên được đưa ra trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 được Văn phòng Ch…