Máy sản xuất oxy trên sao Hỏa

Máy sản xuất oxy trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Mỹ đang hoàn thiện công nghệ biến khí CO2 thành oxy trên sao Hỏa vào năm 2020.

Xe tự hành chứa máy tạo oxy phục vụ các phi hành gia trên sao Hỏa. Đồ họa: NASA

Các nhà khoa học ở Viện công nghệ Masachusetts, Mỹ đang phát triển một công …