Máy sản xuất oxy trên sao Hỏa

Máy sản xuất oxy trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Mỹ đang hoàn thiện công nghệ biến khí CO2 thành oxy trên sao Hỏa vào năm 2020.

Xe tự hành chứa máy tạo oxy phục vụ các phi hành gia trên sao Hỏa. Đồ họa: NASA

Các nhà khoa học ở Viện công nghệ Masachusetts, Mỹ đang phát triển một công …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s