Australia giết gần 700 gấu túi

Australia giết gần 700 gấu túi

Chính quyền miền nam Australia cho gần 700 con gấu túi “chết êm ả”, sau khi có các báo cáo chính thức về việc chúng chịu đói, bị bệnh vì số lượng quá đông.

Nhà nghiên cứu Desley Whisson bên xác ba con gấu túi chết đói ở khu vực …