Ông Tony Blair tìm đối tác ngoại cho doanh nghiệp Việt Nam

Ông Tony Blair tìm đối tác ngoại cho doanh nghiệp Việt Nam

Một trong những trọng tâm hợp tác giữa Văn phòng cựu Thủ tướng Anh với Việt Nam là giới thiệu đối tác chiến lược khi các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa.

Thông điệp trên được ông Tony Blair đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s