Ông Tony Blair tìm đối tác ngoại cho doanh nghiệp Việt Nam

Ông Tony Blair tìm đối tác ngoại cho doanh nghiệp Việt Nam

Một trong những trọng tâm hợp tác giữa Văn phòng cựu Thủ tướng Anh với Việt Nam là giới thiệu đối tác chiến lược khi các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa.

Thông điệp trên được ông Tony Blair đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũ…