Ông Tony Blair: ‘Cải cách thực sự đều vấp phải chống đối’

Ông Tony Blair: ‘Cải cách thực sự đều vấp phải chống đối’

Từng đưa ra nhiều ý tưởng mới khi còn là Thủ tướng Anh, ông Tony Blair chia sẻ điều lo sợ nhất là khi đưa ra ý tưởng cải cách mà không xuất hiện ý kiến trái chiều.

Sau một năm nhận được lời đề nghị cố vấn cho Việt Nam trong …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s