Hà Nội dự kiến có 9 cụm thi

Hà Nội dự kiến có 9 cụm thi

Theo Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, thành phố dự kiến có 8 hội đồng thi do các trường đại học chủ trì và một hội đồng thi dành cho thí sinh chỉ thi tốt nghiệp do Sở chủ trì.

Tại hội nghị phổ biến Quy chế thi THPT quốc gia và triển khai công tác chuẩn bị…