Bí ẩn của những điều vượt qua trí tuệ con người

Bí ẩn của những điều vượt qua trí tuệ con người
Ai đã sáng tạo ra nền văn minh Samuier?
Các nhà lịch sử học cho rằng, cực văn minh Trái Đất, nơi khởi nguồn, có khả năng là khu vực sinh sống của người Samuier. Vì các nền văn minh Maya và Samuier có rất nhiều điểm tương tự, thậm chí giống nhau.
Ngư…