Phiên bản mới nhất của Foxit Reader

Topic cập nhật các phiên bản mới nhất của Foxit Reader cho các bạn tiện theo dỗi
Foxit Reader là công cụ hỗ trợ mở, xem và in các loại file PDF. Đây là một chương trình nhỏ gọn với đầy đủ tính năng bao gồm cả khả năng thêm chú thích, điền thông tin hay chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội.
Ngoài…