Bí ẩn của ‘Ngôi nhà lớn’ thần bí

Bí ẩn của ‘Ngôi nhà lớn’ thần bí
“Ngôi nhà lớn” là nơi sinh sống của bộ tộc Anasaki, người Indian ở Bắc Mỹ. Vào thế kỷ XV, bộ tộc huyền bí này đã dần dần mất đi một cách khó hiểu nhưng nền văn hóa và kiến trúc bằng đá mà họ để lại vô cùng tiên tiến, khiến người đời sau phả…