Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ 1/4

Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ 1/4

Thí sinh đăng ký dự thi phải xác định mục đích tham dự kỳ thi và đăng ký chính xác số môn thi để khi tích hợp khối thi phù hợp với điều kiện xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng.

Sáng 3/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến quy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s