Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ 1/4

Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ 1/4

Thí sinh đăng ký dự thi phải xác định mục đích tham dự kỳ thi và đăng ký chính xác số môn thi để khi tích hợp khối thi phù hợp với điều kiện xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng.

Sáng 3/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến quy…