Download Autodesk 3DS Max 2013 Full Crack & Hướng dẫn cài đặt chi tiết

TỔNG QUAN VỀ AUTODESK 3DS MAX

Autodesk 3DS Max 2013 là một ứng dụng mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm. 3DS Max thường được sử dụng để tạo phim và các …