Cách chọn trường phù hợp với trẻ

Cách chọn trường phù hợp với trẻ

Cha mẹ nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, tham gia các hoạt động ngoại khóa và thăm quan trường, trao đổi với giáo viên trước khi chọn trường cho con.

Theo nhà nghiên cứu giáo dục Australia – John Hattie, yếu tố ảnh hưởng hơn cả tới chất lượng học tập…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s