Phó tổng Vietcombank làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng

Phó tổng Vietcombank làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng

Ông Nguyễn Văn Tuân giữ cương vị Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng khi đơn vị này chuyển đổi sang mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tin về lãnh đạo mới của VNCB được đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Ngân hàng…