Phó tổng Vietcombank làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng

Phó tổng Vietcombank làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng

Ông Nguyễn Văn Tuân giữ cương vị Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng khi đơn vị này chuyển đổi sang mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tin về lãnh đạo mới của VNCB được đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Ngân hàng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s