Những điều cần biết khi du học ở New Zealand

Những điều cần biết khi du học ở New Zealand

Xác định rõ ngành nghề muốn học, giỏi tiếng Anh, chuẩn bị sẵn tài chính, nên đăng ký ở homestay… là lời khuyên của thị trưởng Invercargill (New Zealand), Tim Shadbolt cho những ai có ý định theo học ở đất nước mang biểu tượng chim Kiwi.

– Cho…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s