Uber gặp khó ở Nhật Bản

Uber gặp khó ở Nhật Bản

Bộ Giao thông Nhật Bản vừa yêu cầu Uber Technologies ngừng chương trình Everyone’s Uber đang thử nghiệm tại Fukuoka càng sớm càng tốt, do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Uber cho biết họ đang xem xét lại chương trình và bàn bạc với giới chức về các lo ngại trên. Dù vậ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s