Sinh viên lên chùa viết sớ

Sinh viên lên chùa viết sớ

Đầu năm, nhiều người đi chùa cầu an, dâng sao giải hạn nên lượng sớ cần viết khá lớn. Sinh viên khoa tiếng Trung, Hán Nôm các trường đại học rủ nhau đi viết sớ cho nhà chùa để tích góp công đức và rèn luyện chữ viết.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 2/3 tức 12 tháng Giêng mới …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s