Sinh viên lên chùa viết sớ

Sinh viên lên chùa viết sớ

Đầu năm, nhiều người đi chùa cầu an, dâng sao giải hạn nên lượng sớ cần viết khá lớn. Sinh viên khoa tiếng Trung, Hán Nôm các trường đại học rủ nhau đi viết sớ cho nhà chùa để tích góp công đức và rèn luyện chữ viết.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 2/3 tức 12 tháng Giêng mới …