Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam

Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam

Tháp Chăm – Dương Long

Trên chặng đường 16 thế kỷ (từ năm 192 – 1822) vương quốc Chămpa đã sáng tạo nên một nền văn hóa độc đáo, đậm sắc thái riêng không một dân tộc nào có được, mà nay chỉ còn lại những di tích vỡ vụn chấm phá về một bức bích…