Nam sinh lớp 9 chế tạo thùng rác biết nói khi người đến gần

Nam sinh lớp 9 chế tạo thùng rác biết nói khi người đến gần

Bằng sự đam mê, Khải đã chế tạo thành công sản phẩm thùng rác thông minh, tự động nhận diện và phát ra âm thanh nhắc nhở mọi người bỏ rác vào đúng thùng phân loại rác hữu cơ và vô cơ.

Nguyễn Viết Gia Khải hiện là học sinh lớp 9/7, tr…