Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ

Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ
Trong dòng họ nấm có “đứa con hư” gọi là nấm cựa gà – Claviceps. Nó đã tàn hại biết bao người hàng mấy thế kỷ thời trung cổ.

Nấm cựa gà Claviceps trên cây lúa mì
(Ảnh:  wetterzentrale)

Phụ nữ bị bệnh đẻ con, chết. Lúc đầu người t…