Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ

Bệnh nấm cựa gà tàn hại thời trung cổ
Trong dòng họ nấm có “đứa con hư” gọi là nấm cựa gà – Claviceps. Nó đã tàn hại biết bao người hàng mấy thế kỷ thời trung cổ.

Nấm cựa gà Claviceps trên cây lúa mì
(Ảnh:  wetterzentrale)

Phụ nữ bị bệnh đẻ con, chết. Lúc đầu người t…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s