ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực tại 7 cụm thi

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực tại 7 cụm thi

Để học sinh không phải đi xa dự thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hai đợt thi vào tháng 5 và tháng 8 tại 7 cụm trên cả nước.

Tiến sĩ Vũ Viết Bình, Phó trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ thi tu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s