[Portable] Autocad 2007 121MB chạy ngay không cần cài đặt

[Portable] Autocad 2007 121MB chạy ngay không cần cài đặt
Autocad 2007 121MB chạy ngay không cần cài đặt , no install, fast
Đã test OK trên XP, win 7 , win 8.1
Link download: http://up.4share.vn/f/64575c545154505c