Lợi ích của việc học tiếng Anh chuẩn với trẻ

Lợi ích của việc học tiếng Anh chuẩn với trẻ

Không chỉ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai, học tiếng Anh chuẩn còn giúp bé linh hoạt, cởi mở và tự tin hơn trong giao tiếp.

Theo các nhà ngôn ngữ học, có nhiều cách tiếp cận tiếng Anh chuẩn. Trong đó, quan niệm cơ bản nhất là nghe chuẩn và nói c…