Phải chăng con người đang thông minh hơn

Phải chăng con người đang thông minh hơn

Các nhà khoa ở ở Học viện Hoàng gia London, qua phân tích 405 nghiên cứu về IQ từ năm 1950, kết luận rằng chỉ số bình quân trí thông minh của nhân loại tăng 20 điểm.

Trẻ em được giáo dục sớm cũng là một trong những yếu tố làm tăng chỉ số IQ. Ảnh…