Vệ tinh Mỹ nổ tung thành nhiều mảnh

Vệ tinh Mỹ nổ tung thành nhiều mảnh

Một vệ tinh của Mỹ phát nổ sau khi gặp hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến các mảnh vỡ bay tứ tung về nhiều phía.

Mô phỏng vệ tinh DMSP trong quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: Los Angeles Air Force Base

Theo Telegraph, Không quân Mỹ hôm 26/2 xác nh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s