Vệ tinh Mỹ nổ tung thành nhiều mảnh

Vệ tinh Mỹ nổ tung thành nhiều mảnh

Một vệ tinh của Mỹ phát nổ sau khi gặp hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến các mảnh vỡ bay tứ tung về nhiều phía.

Mô phỏng vệ tinh DMSP trong quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: Los Angeles Air Force Base

Theo Telegraph, Không quân Mỹ hôm 26/2 xác nh…