Tê giác giải cứu ngựa vằn con bất thành

Tê giác giải cứu ngựa vằn con bất thành

Con tê giác to lớn dùng sừng cố gắng nhấc ngựa vằn con khỏi vũng lầy nhưng kết cục lại vô ý đâm thủng bụng làm chết con ngựa.

Ngựa vằn con chìm trong vũng lầy. Ảnh: Huanqiu.

Huanqiu hôm nay đưa tin nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên du lịch Ro…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s