Người liệt điều khiển mô hình máy bay bằng ý nghĩ

Người liệt điều khiển mô hình máy bay bằng ý nghĩ

Một người phụ nữ bị liệt tứ chi ở Mỹ có thể điều khiển mô hình máy bay chiến đấu F-35 bằng suy nghĩ, nhờ sử dụng các bộ phận cấy ghép trong não bộ.

Bà Jan Scheuermann sử dụng các vi điện cực được cấy trong não bộ điều khiển mô hình máy …