Người liệt điều khiển mô hình máy bay bằng ý nghĩ

Người liệt điều khiển mô hình máy bay bằng ý nghĩ

Một người phụ nữ bị liệt tứ chi ở Mỹ có thể điều khiển mô hình máy bay chiến đấu F-35 bằng suy nghĩ, nhờ sử dụng các bộ phận cấy ghép trong não bộ.

Bà Jan Scheuermann sử dụng các vi điện cực được cấy trong não bộ điều khiển mô hình máy …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s