Bí mật của đuôi công

Bí mật của đuôi công

Động tác rung đuôi của con công tạo ra âm thanh có tần số nằm ngoài ngưỡng nghe của con người, giúp chúng thu hút bạn tình hoặc duy trì lãnh thổ.

Khi rung lên bộ lông đuôi, công tạo ra một hạ âm với tần số nhỏ, nằm ngoài ngưỡng nghe của con người. Ảnh: BBC

Theo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s