Dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất

Dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất

Các nhà khoa học Mỹ công bố nghiên cứu về những vi khuẩn siêu nhỏ có thể được coi là dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất.

Cấu trúc bên trong của một loại vi khuẩn siêu nhỏ. Tế bào gồm một khoang bên trong và thành tế bào phức tạp. Ảnh: Berkeley Lab

Các…