Dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất

Dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất

Các nhà khoa học Mỹ công bố nghiên cứu về những vi khuẩn siêu nhỏ có thể được coi là dạng sống nhỏ nhất trên Trái Đất.

Cấu trúc bên trong của một loại vi khuẩn siêu nhỏ. Tế bào gồm một khoang bên trong và thành tế bào phức tạp. Ảnh: Berkeley Lab

Các…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s