Hàng trăm bộ xương thời Trung Cổ dưới nền siêu thị Paris

Hàng trăm bộ xương thời Trung Cổ dưới nền siêu thị Paris

Hơn 200 bộ xương cốt được khai quật trong những ngôi mộ tập thể dưới nền một siêu thị ở Paris, nơi từng là nghĩa địa cổ thuộc bệnh viện Trinity vào thế kỷ 13.

Hố chôn tập thể hơn 150 người được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Live…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s