ELCB MITSUBISHI 3P/400A/45kA_NV400-SW

ELCB MITSUBISHI 3P/400A/45kA_NV400-SW

Mã Hàng : NV400-SW/400A
Rated current(A) : 400A (dòng điện định mức)
Dòng dòng rò định mức : 30mA. 100mA ,200mA ,500mA
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:45kA
ELCB Mitsubishi (CB Chống chạm đất Mitsubishi) loại 3 Pha
ELCB – CB Bảo vệ dòng rò -Earth-l…