MCCB Mitsubishi 3P/400~800A Adj/70kA – NF800-HEW

MCCB Mitsubishi 3P/400~800A Adj/70kA – NF800-HEW

Mã Hàng : NF800-HEW / 3P-400~800A Adj/ 70kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 400~800A Adj (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF800-HEW (Khung kích thước …