MCCB Mitsubishi 3P/300~630A Adj/70kA – NF630-HEW

MCCB Mitsubishi 3P/300~630A Adj/70kA – NF630-HEW

Mã Hàng : NF630-HEW / 3P-300~630A Adj/ 70kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 300~630A Adj (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF630-HEW (Khung kích thước …