MCCB Mitsubishi 3P/200~400A Adj/70kA – NF400-HEW

MCCB Mitsubishi 3P/200~400A Adj/70kA – NF400-HEW

Mã Hàng : NF400-HEW / 3P-200~400A Adj/ 70kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 200~400A Adj (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF400-HEW (Khung kích thước …