MCCB Mitsubishi 3P/160A~250A T/Adj/75kA – NF250-HGW RT

MCCB Mitsubishi 3P/160A~250A T/Adj/75kA – NF250-HGW RT

Mã Hàng : NF250-HGW RT / 3P-160A~250A T/Adj/ 75kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 160A~250A T/Adj (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF250-HGW RT …