MCCB Mitsubishi 3P/125~250A E/Adj/75kA – NF250-HGW RE

MCCB Mitsubishi 3P/125~250A E/Adj/75kA – NF250-HGW RE

Mã Hàng : NF250-HGW RE / 3P-125~250A E/Adj/ 75kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 125~250A E/Adj (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF250-HGW RE (Kh…