MCCB Mitsubishi 3P/125A/50kA – NF160-HW

MCCB Mitsubishi 3P/125A/50kA – NF160-HW

Mã Hàng : NF160-HW / 3P-125A/ 50kA – H SERIES – Loại dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB Mitsubishi (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Pha
Rated current(A) : 125A (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : NF160-HW (Khung kích thước chế tạo)
Ultimate breaking …