Muốn làm chồng tốt cũng không xong

Muốn làm chồng tốt cũng không xong

Sau một ngày làm việc hiệu quả, Tom dự định khiến vợ bất ngờ bằng cách về nhà với một bó hoa hồng.
Vợ vừa mở cửa cho Tom thì đã liến thoắng:

  • Hôm nay là ngày tệ nhất đời em! Bọn trẻ thật hư đốn, chúng phá phách …