ELCB MITSUBISHI 3P/175A/18kA _ NV250-CW

ELCB MITSUBISHI 3P/175A/18kA _ NV250-CW

Mã Hàng : NV250-CW/175A
Rated current(A) : 175A (dòng điện định mức)
Dòng dòng rò định mức : 30mA. 100mA ,200mA ,500mA
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:18kA
ELCB Mitsubishi (CB Chống chạm đất Mitsubishi) loại 3 Pha
ELCB – CB Bảo vệ dòng rò -Earth…